Porotcovia

Literárna súťaž

Jedna z iniciátorov myšlienky spraviť si vlastný festival, člen OZ Spoločenstvo Tolkiena, dlhoročná scifistka, fantasistka a literárny nadšenec. Na SlavCone pracuje od jeho úplného začiatku a prešla si rôznymi pozíciami. Momentálne zastáva pozíciu zástupca hlavného organizátora.
Autor a komik známy najmä zo Silných rečí. Víťaz ceny fantázie 2012.
Číta a píše brutálnu romantiku... alebo čokoľvek.
Na poviedky v tohtoročnej literárnej súťaži sa veľmi teší!
Že sme Vám už jedného vlaňajšieho porotcu predstavili? Máte pravdu. No Marek to s nami
neťahá porotcovsky druhý, ale už tretí rok a tvorí teda veľmi pevný porotcovský základ. A čo
Vám poviem – istotne je to aj tým, že sa chce s Vami konečne na vyhodnotení stretnúť
osobne! Marek je nadšenec fantastiky a amatérsky spisovateľ, ktorý nepohrdne ničím, čo
nejako súvisí s fantastikou. Či už prednáškami na conoch, alebo neúnavnými pokusmi
pretaviť obrazy zo svojej mysle na papier v snahe podeliť sa aj s ostatnými o svoje svety,
ktorých má viac než času na ich pretváranie do príbehov. Prispieva aj na scifi.sk, občas – ako
vidíte – porotcuje literárne súťaže a dúfa, že fantastika sa konečne prestane brať ako
druhoradý žáner. V blízkej budúcnosti mu má vyjsť poviedka v antológii zo sveta Českých
zemí od Jana Kotouče, no pracuje vytrvalo aj na vlastných projektoch. V profesijnom živote
pôsobí ako učiteľ na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ako patologický fyziológ, odkiaľ čerpá
inšpirácie a námety pre kreatívne písanie. A nie, nepitve telá, ako by sa mohlo na prvý
pohľad pri jeho zamestnaní zdať.
Herec, moderátor, hlas dabingu a audiokníh, nadšený čitateľ fantastiky a šťastná obeť vlastných nerozvážnych činov.