Dandy Bodišová

Ehm. Robí grafické tentononce pre potreby conu a je polovička stánku Sestri Zlopočestné s.r.v.o. A má rada jablká.