Jana "Seleenee" Hlinková

doktorandka molekulárno-biologických vied, v domácom prostredí aj na deviantarte a tumbr, fanúšik fantasy a scifi, snívajúca o drakoch a zázrakoch. zázraky berie v akejkoľvek forme

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.